Ons Eigen Wijs

Heeft u belangstelling en kunt u zingen?
Iedereen vanaf 50 jaar, zowel mannen als vrouwen zijn welkom, ook niet-leden
Het koor staat onder leiding van dirigent Gérard Verhoof.
Elke week wordt er serieus gerepeteerd. De repetities zijn op woensdagavond van 19.30 tot 21.00 uur,
in “Ons Home” aan de Esschestraat 18 A met in de pauze natuurlijk koffie of thee.
Contributie € 10,-- per maand.
Koffie of thee voor € 1,-- per kop
Niet-leden betalen € 1,50 per kop (zij betalen immers geen contributie).
Inlichtingen bij Hanny Schellen, tel.nr. 073-6565695, maar u kunt ook zo binnenlopen