Belasting aangiftes


Belastingaangifte 2019.

Duur varieert. Prijs: 12,50 voor leden, niet leden 15,00.

Invullen van de aangiftes vanaf: wordt later vermeld.

U dient tijdig een afspraak te maken via Joke Lexmond, mobiel; 06-49038173