Belasting aangiftes


Belastingaangifte 2019.

Duur varieert. Prijs: 12,50 voor leden, niet leden 15,00.

Invullen belasingaangiftes gebeurt altijd in maart en april in Ons Home.
Aanmelden voor de aangiftes gebeurt altijd pas na het uitkomen van de nieuwsbrief van februari.
Ik denk dat de belastingadviseurs graag zouden zien dat je de tekst uit het Jaarboekje van 2019 zoveel mogelijk volgt,
want dat hebben ze zelf zo opgesteld.

U dient tijdig een afspraak te maken via Joke Lexmond, mobiel; 06-49038173